PRZEDSZKOLE W MIEJSKIEJ GÓRCE

Rekrutacja 2021/2022 od 22.02.2021r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywać się będzie

wyłącznie za pomocą aplikacji VULCAN.

Dostęp do systemu naborowego (adres strony kandydata):

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/miejskagorka

 

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z załącznikami prosimy dostarczyć do

przedszkola od 22.02.2021r. godzina 8:00 do 22.03.2021r. godzina 14:00

 

Załączniki do wniosku:

 

 

Informator dla rodziców:

files/Ulotka_przedszkola_drukarnia.pdf

 

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST

GMINA MIEJSKA GÓRKA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

W Gminie Miejska Górka po raz pierwszy, rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzona będzie w sposób elektroniczny. Nabór elektroniczny będzie odbywał się z wykorzystaniem aplikacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN. Takie rozwiązanie usprawni cały proces rekrutacji przez złożenie przez rodziców wniosku papierowego tylko w jednej placówce wychowania przedszkolnego.

Elektroniczny proces rekrutacji pozwoli na:

 • Lepszą organizację – rodzice będą mogli wybrać dla swojego dziecka nawet kilka placówek wychowania przedszkolnego nie blokując sobie wzajemnie miejsc. Wydrukowany wniosek składają tylko do placówki wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru.

 • Łatwe do porównania oferty placówek – wszystkie placówki wychowania przedszkolnego opisują swoją ofertę edukacyjną zgodnie z ustalonym standartem, dzięki czemu można je łatwo porównać.

 • Wszystkie informacje o rekrutacji w jednym miejscu – na specjalnej stronie internetowej umieszczone zostaną wszystkie informacje dotyczące procesu naboru. Część danych będzie prezentowana publicznie, informacje dotyczące konkretnego kandydata będą dostępne po zalogowaniu.

 • Zawsze aktualne dane – rodzice będą mili stały dostęp do zawsze aktualnych danych o przebiegu rekrutacji.

 • Szybki dostęp do wyników rekrutacji – rodzice po zalogowaniu się na swoje konto będą mieli bezpośredni dostęp do wyników rekrutacji. Dodatkowo w każdej placówce wychowania przedszkolnego wywieszone będą listy dzieci przyjętych.

Dalsze i szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego naboru za pomocą aplikacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN będzie umieszczana sukcesywnie po skonfigurowaniu systemu. 

INFORMACJE OGÓLNE NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RAWICZU
ul. Grota Roweckiego 9 e
tel. 65 6141854
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.poradniarawicz.pl

Przypominamy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom o możliwości uzyskania wsparcia specjalistów poradni w związku z przedłużającym się nauczaniem zdalnym spowodowanym trwającą pandemią COVID-19.
Wsparcie dotyczy każdej niepokojącej, kryzysowej sytuacji w domu, w szkole, w kontaktach z rówieśnikami, w szczególności związanej ze skutkami trwającej pandemii.
Istnieje możliwość zapraszania pracowników/specjalistów poradni w ramach platform edukacyjnych ( np. zoom lub inne) na zebrania z rodzicami, czy rady pedagogiczne.

Zapraszamy do korzystania z poniedziałkowych telefonicznych dyżurów specjalistów, uzyskiwania porad, pomocy, odbywania konsultacji.

Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek, w godzinach
od 16.00 do 18.00 pod numerem telefonu poradni: 65 6141854.

W sytuacjach kryzysowych wsparcie można również uzyskać od specjalistów w godzinach ich pracy w poradni.

 

DRODZY RODZICE!

Informujemy, że od 1 września 2020 r. wszystkie dzieci wracają do przedszkola
z zachowaniem zasad i procedur bezpieczeństwa.

Jeżeli sytuacja epidemiczna ulegnie zmianie, niezwłocznie przekażemy wszelkie decyzje
i ustalenia.

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej przedszkola:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

Prosimy o przestrzeganie zaleceń MEN, MZ, GIS-u wytycznych i procedur oraz stosowanie się do poleceń pracowników placówki.

Prosimy o zrozumienie – wszystkie procedury i działania wynikają z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Państwu, dzieciom oraz pracownikom przedszkola.

Przypominamy, że wszystkie dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe,
bez żadnych oznak choroby (w tym zaczerwienione oczy, katar, kaszel, gorączka, bóle brzucha, głowy i gardła).
 W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny. Dzieci przyprowadzone do przedszkola z niepokojącymi objawami narażone są na dodatkowy stres poprzez  izolację od pozostałych dzieci.

 

Szanowni Rodzice naszych „nowych” przedszkolaków

Adaptacja przedszkolna to trudny proces, który wiele wymaga od wszystkich zainteresowanych stron. Każda zmiana w życiu wywołuje niepokój
i niepewność, a w chwili obecnej sytuacja jest wyjątkowa – realia w sytuacji trwającej epidemii COVID – 19.

 

Utrzymujemy zasadę nie przynoszenia do przedszkola żadnych zabawek
i gadżetów. Wyjątek stanowią dzieci nowo przyjęte, które rodzic może wyposażyć
w ulubioną maskotkę w okresie adaptacji. O zakończeniu okresu adaptacji decyduje nauczyciel prowadzący grupę. Zabawka, którą dziecko przynosi do grupy musi być codziennie zabrana do domu celem dezynfekcji. W szafkach dzieci obowiązuje zakaz przechowywania żywności oraz napojów (dzieci mają zapewniony dostęp do wody w sali).

 

Droga Mamo, Drogi Tato!

Wasze dziecko rozpocznie niezwykle ważny etap w swoim życiu.To będzie wyjątkowa chwila również dla Was. Pojawi się wzruszenie, łzy oraz stres.Te wszystkie uczucia są normalne  i każdy Rodzic je przeżywa. Pamiętajcie nie jesteście sami. Przygotujcie na ten moment zarówno swoje dzieci jak i siebie.

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to bardzo dobra decyzja i nie pozwólcie, aby Wasze dziecko zauważyło Wasz niepokój, czy wahania. Początki są trudne dla Was, Waszych dzieci i dla Nas – nauczycieli. Jednak pozytywne nastawienie i współpraca zaowocuje uśmiechem na twarzy Waszego dziecka.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SWOJĄ POCIECHĘ DO ROZŁĄKI I ZASAD PANUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU?

 • Mów pozytywnie o przedszkolu. Przedstaw je,  jako przyjemne miejsce,
  w którym będzie spotykał się z rówieśnikami i uczył mnóstwa nowych rzeczy.
 • Spacerujcie w pobliżu przedszkola, pozwólcie oswoić się dziecku z budynkiem przedszkola.
 • Uczcie dzieci poprzez zabawę czynności związanych z samoobsługą (zgłaszanie potrzeb fizjologicznych i załatwianie ich w toalecie, mycia rączek, picia z kubeczka
  i posługiwania się łyżeczką, samodzielnego jedzenia, zdjęcia i założenia kapci, części ubrania).Są to dla dziecka umiejętności bardzo pomocne w codziennym życiu przedszkolnym.                  

RADY NA PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

Rodzicu,

 • stosuj w przedszkolu krótkie pożegnania,
 • nie okazuj dziecku własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu (przekazujesz im wtedy swoje lęki),
 • przygotuj dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który można pobrudzić,
 • nie wyręczaj dziecka nawet, gdyby wykonywało określone czynności niezdarnie i długo,
 • jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, postarajcie się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata (rozstanie z nim jest często mniej bolesne),
 • stopniowo, wraz z rosnącą gotowością dziecka do pozostawania w przedszkolu przedłużaj jego czas pobytu w placówce,
 • pozostaw w szafce w szatni dodatkowe ubrania, uprzedź dziecko, że gdy pobrudzi lub zmoczy ubranie, może przebrać się  w czyste. Jeśli dziecko zabrudzi ubranie nie miej do niego pretensji i staraj się  niekrytykować dziecka,
 • w rozmowach o przedszkolu staraj się podkreślać jego  dobre  strony, ale nie odbieraj dziecku prawa do własnej oceny życia przedszkolnego. Dobrze jest pozwolić dziecku się wyżalić, wysłuchać jego relacji, podtrzymać je na duchu.
 • warto też rozpoznać trudne sytuacje i podkreślać, że podczas  nieobecności mamy/taty dziecko powinno szukać pomocy u swoich pań.

             

NIEZBĘDNIK PRZEDSZKOLAKA

Rodziców prosimy aby ubrać dzieci w wygodny strój, „na cebulkę” – ważniejsza wygoda
od elegancji.

Prosimy przynieść do przedszkola:

- ubrania na zmianę w podpisanym imieniem i nazwiskiem worku, który będzie
w szatni na wieszaczku dziecka (3,4-latki),

- kapcie (podpisane),

- chusteczki do nosa w pudełku „wyciągane”,

- kubek, pasta i szczoteczka do zębów (podpisane),

-strój do gimnastyki – 4,5,6-latki,

 

Podczas zebrań nauczyciele-wychowawcy będą zbierać pieniądze na wyprawkę dla przedszkolaków.

 

Wszystkim Rodzicom naszych nowych przedszkolaków życzymy spokojnych pierwszych dni, pamiętajcie Państwo, że od Waszej postawy zależna jest również szybka adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych. To dla dzieci duża zmiana, nowy etap życia. Nam również na tym zależy, więc wspólnymi działaniami damy radę, aby dzieci w przedszkolu czuły się jak w domu.

 

Do zobaczenia 1 września 2020r.

 

Mirella Drabik

Dyrektor Przedszkola

 

 

Zarządzenie nr P7/2020

Dyrektora Przedszkola w Miejskiej Górce

z dnia 27.08.2020r.

 

w sprawie sposobu realizacji zadań Przedszkola w Miejskiej Górce w czasie epidemii.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Przedszkola w Miejskiej Górce, zwanego dalej „przedszkolem”,  w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GISdla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”.

 

§ 2.

Zadania administracyjne przedszkola

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej oraz rady rodziców należy kierować do sekretariatu przedszkola w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., kontaktować się  telefonicznie  pod numer 65 5474453 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w przedszkolu.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej:e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 609 569 891, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 

§ 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W przedszkolu mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. Na teren przedszkola poza dziećmi i pracownikami przedszkola mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie  dzieci oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie przedszkola.
 3. Przy wejściu do przedszkola dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące przedszkola oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy przedszkola w czasie epidemii.
 4. Budynek przedszkola został podzielony na trzy strefy (przedszkolaka, rodzica, żywienia) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 5. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy w jednej strefie wymienionej w punkcie 4.
 6. W czasie zajęć przedszkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety, zabawki itp.
 7. Przed przerwą na zjedzenie śniadania, drugiego śniadania, obiadu i podwieczorku bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a dzieci obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.
 8. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 9. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 10.  Po zakończeniu zajęć przedszkolnych, pomieszczenia przedszkolne i teren przynależący do przedszkola sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 11. Dziecko u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu tzw. izolacte, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 12. Wychowawcy grup sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów, zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania dziecka lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w przedszkolu
 13. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego spotkania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 

§ 4.

Strefa rodzica

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica – są to: korytarz prowadzący do szatni i szatnia.
 2. W pomieszczenia należących do strefy rodzica może przebywać jednocześnie nie więcej niż 10 osób.
 3. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku przedszkola zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 5. Na teren przedszkola może wejść tylko jeden opiekun dziecka i przebywać wyłącznie w strefie rodzica. 
 6. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-4.

 

§ 5.

Strefa przedszkolaka

 1. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci należą do strefy przedszkolaka  -  są to: sale zajęć, toalety i część korytarza przedszkolnego.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy przedszkolaka poza dziećmi mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjno-wychowawczym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Dzieci i nauczyciele w strefie przedszkolaka nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Oddziały przedszkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, salę zajęć, toalety i część korytarza przedszkolnego.
 5. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali zajęć dzieci zobowiązane są dokładnie umyć ręce.
 6. Wyposażenie sal przedszkolnych dostosowane jest do wytycznych a dzieci mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 7. Dzieci w czasie zajęć przedszkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału salach zajęć.
 8. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie przedszkolaka, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania dzieci wg wytycznych dla przedszkoli w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez dzieci bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

 

§ 7.

Strefa żywienia

 1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia.
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie przedszkolaka i strefie rodzica.
 3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 4. Sale zajęć należą do strefy żywienia a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowaniem dystansu społecznego.
 5. Przed każdym wejściem do strefy żywienia dzieci myją ręce.
 6. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły
  i krzesła płynem dezynfekującym po każdym dziecku spożywającym posiłek.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika przedszkola obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie przedszkola, zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Przedszkola

w Miejskiej Górce składające się z:

 1. bilansu,
 2. rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
 3. zestawienia zmian w funduszu,
 4. informacji dodatkowej

zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej:

Centrum Usług Wspólnych pod adresem: www.bip.cuw-mg.pl

w dziale: Sprawozdania finansowe 

 

 

KOMUNIKAT – DECYZJA W SPRAWIE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE MIEJSKA GÓRKA

SZANOWNI RODZICE

Informuję, że po konsultacji i na wniosek dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego zawieszenie działalności publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Miejska Górka potrwa do 24 maja 2020 r.

Decyzja została podjęta w oparciu o przeprowadzone rozpoznanie zapotrzebowania na opiekę przedszkolną a przede wszystkim troskę o zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci, ich najbliższych oraz pracowników przedszkoli.

Po upływie wskazanego terminu otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będzie przebiegać stopniowo i adresowane będzie do dzieci rodziców pracujących.

Nie będzie możliwy całkowity powrót do stanu przed pandemią.

 

z poważaniem

                                                                  Burmistrz Miejskiej Górki

                                                           /-/ Karol Skrzypczak

 

files/procedury_bezpieczestwa_wytyczne_dla_rodzicw_-_strona_internetowa.docx

files/zarzadzenie_Dyrektora_1.docx

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Przedszkole w Miejskiej Górce zmieniło adres
skrzynki e-mailowej.
 
Korespondencję prosimy kierować na nasz nowy adres:
 
Z poważaniem
 
Mirella Drabik
 
 

Szanowni Rodzice

W związku z trudną sytuacją, w której wszyscy próbujemy się odnaleźć, zamieszczamy dla Państwa informację na temat  wyników przeprowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

 

Mirella Drabik

Dyrektor Przedszkola

 

files/listy_kandydatw_przyjetych_i_nieprzyjtych_1.docx

 
 

PLANOWANE UROCZYSTOŚCI, WYCIECZKI I WYJAZDY

Oddział "MALEŃSTWA" i "TYGRYSKI"

 

Oddział "KANGURKI" i "KRÓLICZKI"

 

Oddział "KUBUSIE"

 

PLAN ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1.      Przedszkole jest czynne od 6.30 – 16.30

·  Oddział I „MALEŃSTWA” ul. Paderewskiego  od 6.30 – 14.30

·  Oddział II „TYGRYSKI”  ul. Paderewskiego od 6.30 – 16.30

PO GODZ. 14.30  „MALEŃSTWA” i „TYGRYSKI” BĘDĄ POŁĄCZONE.

·  Oddział III „KANGURKI”  ul. Sportowa  od 6.30 – 16.30

- Oddział IV "KRÓLICZKI" ul.Sportowa od6.30 - 14:30

PO GODZINIE 14:30 "KANGURKI" i "KRÓLICZKI" BĘDĄ POŁĄCZONE.

·  Oddział V „KUBUSIE”  w Niemarzynie od  8.00 – 13.00 w dniu kiedy jest religia do 14.00.

2.      Przyprowadzać dzieci można od 6.30 do 8.00

3.      Podstawa programowa realizowana będzie w godz. 7.30 – 12.30

4.      Odbieranie dzieci: /dotyczy oddziałów I, II, i III /

·   Dzieci zapisane na 6 godz. do godz. 12.30

·   Dzieci zapisane na 9 godz. do godz. 15.30

·   Dzieci zapisane na 10 godz. do godz. 16.30

5.  Zgodnie z Uchwałą NrXXIX/162/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia  16 lutego 2018. Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gmine Miejska Górka świadczą bezpłatne usługi w zakresie nauczania, wychowania i opieki (czesne)

6.      Żywienie: posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej ul. Paderewskiego 26.

 Koszt wyżywienia: 

·   dwa posiłki /śniadanie i obiad/ - 4,70 zł

·   trzy posiłki /śniadanie , obiad i podwieczorek/ - 5,40 zł.

Opłaty za posiłki i czesne należy uiszczać w banku na podstawie dowodów wpłat, które otrzymacie Państwo w przedszkolu do 15-go każdego miesiąca.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA:

1. Wzorem lat ubiegłych kwotę na wyprawkę (50zł) zbierać będą wychowawcy grup na pierwszym zebraniu z rodzicami.

2. Prosimy, aby każde dziecko miało oznakowane kapcie.

3. Prosimy aby dzieci przyniosły:

   - chusteczki higieniczne

   - kubek, szczoteczkę i pastę do zębów,

   - 5-6 latki strój gimnastyczny/koszulkę i spodenki w oznakowanym woreczku/

   - 3-latki /bieliznę i odzież na zmianę/

 

NASZE PODZIĘKOWANIA:

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

 
Panu JACKOWI SZAFRAŃSKIEMU - Firma GEO - BUD
- za betonowe obrzeża do przedszkola
 
Panu ANDRZEJOWI WALKOWIAKOWI - Firma WALBET
- za ułożenie obrzeży w ogrodku przedszkolnym
 
Panu ANDRZEJOWI BOHM
- za stelaż do banera znajdującego się na placu przedszkolnym oraz za odnowienie furtki i bramy.
 
Panu KAROLOWI ZAWIEJA
- za częściowe zrefundowanie banera reklamującego przedszkole.